top of page

Carskie gospodarstwo łowieckie w Spale w latach 1885-1914

978-83-932501-4-1
72.00zł
Dostępny
1
Szczegóły produktu
EAN: 9788393250141
Marka: Max s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy

Autorzy niniejszej pracy w pięciu zasadniczych jej rozdziałach podjęli próbę opisania przyczyn i okoliczności powstania carskiej rezydencji oraz organizacji gospodarki łowieckiej w Spale. Zaprezentowali również proces powstawania carskiej kolekcji poroży i jej losów od wybuchu I wojny światowej do czasów współczesnych. Ponadto zinwentaryzowali jej aktualne zasoby, poddali je analizie morfologicznej i waloryzacji. Omówili i dokonali także oceny 30 wieńców jeleni upolowanych w Lasach Spalskich w latach 1884-1912.

Zapisz ten produkt na później
bottom of page